مجله دست آوردهای روانشناسی بالینی

نشانی پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله

شماره تماس: 19-33330010- 061-  داخلی 4610

شماره فکس: 33331366-061

وب سایت:  http://Jacp.scu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:  clpsyj@scu.ac.ir


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image