مجله دست آوردهای روانشناسی بالینی

نشانی پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله

شماره تماس: 19-33226614- 061-  داخلی 4675

شماره فکس: 33226412-061

شماره موبایل: 09383928060 (ساعت پاسخگویی 12 ظهر تا 14 بعدظهر می باشد)

وب سایت:  http://Jacp.scu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:  clpsyj@scu.ac.ir


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image