شرایط پذیرش مقاله جهت بررسی در مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی

 

مجله دستآوردهای روان‌شناسی بالینی، مقاله‌های پژوهشی در زمینه تخصصی روان‌شناسی بالینی را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند، با رعایت نکات زیر به چاپ می‌رساند:

1. مقاله باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

2. چکیده شامل عنوان‌های هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه (دست کم سه واژه) باشد و از 250 کلمه تجاوز نکند.

3. مقاله باید شامل 4 قسمت اصلی باشد:

مقدمه: شامل بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه‌های مورد بررسی باشد.

روش پژوهش: شامل انجام پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری، ابزارها گردآوری داده‌ها و روایی و پایایی آن‌ها مطابق با ضوابط APA.

یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جدول‌‌‌ها و نمودارهای ضروری مطابق الگوی APA.

بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

منابع: منابع فارسی و انگلیسی جدید باشند، به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و مطابق اصول نگارش APA تنظیم شوند.

 

کتاب فارسی (تألیف): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار: ناشر.

مثال: محسنی‌زاده، مهدی (). ارتباطشناسی. تهران: سروش

 

کتاب فارسی (ترجمه): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار نسخه اصلی. عنوان کتاب. کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی مترجم سال انتشار ترجمه. محل انتشار: ناشر.

مثال: ارونسون، الیوت (1999). روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسین شکرکن (1385). تهران: انتشارات رشد.

 

پایاننامه: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده. سال. عنوان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکتری به اضافه عنوان رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه.

مثال: احمدی، مریم (1392). اثربخشی درمان رویکرد چندوجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

کتاب انگلیسی: نام خانوادگی ونام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر.

مثال:

Spielberger, C. D. (2014). Test anxiety inventory. London, Rutledge.

 

مقاله انگلیسی و فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله (حروف اول کلمه‌های اصلی عنوان مجله انگلیسی بزرگ نوشته شوند)، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه.

مثال: صنم‌نژاد، قاسمعلی؛ پاشاوی، قاسم؛ افتاده‌حال، مسعود؛ و خدایاری‌فرد، محمد (1389). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و خود پنداره در افراد با و بدون شکست در عشق. مجله علوم اجتماعی و رفتاری، 30، 1447-1451.

Boschen, M. J. (2008). Publication trends in individual anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 22 (3), 570-575.

 

مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه، آدرس وب سایت، تاریخ جستجو و استفاده از مقاله در اینترنت در پرانتز.

مثال:

goodwin, R. D. (2010) .Asthma and mental disorders in Canada. Journal of psychosomatic Research. Retriever from: http: //www.ncddr.org/du/products/ review7.html. (11/3/2010).

 

 

شیوه نگارش مقاله

1. فرمت و قلم‌های مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله دستاوردهای روان‌شناسی بالینی:

- تمام متون فارسی باید با فونت Blotus 12 و تمام متون انگلیسی با فونتTimes New Roman تایپ شوند.

- در صفحه اول باید چکیده و کلید واژه های فارسی (اندازه 12) و سپس چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی (اندازه 11) نوشته شود.

2. اندازه کاغذ 21 × 7/29 سانتی‌متر (قطع A4)

3. حاشیه‌ها: سمت راست:4/5 سانتی‌متر، سمت چپ: 4/5 سانتی‌متر، بالا: 5/8 سانتی‌متر، پایین: 5/4 سانتی‌متر

4. فاصله‌ها: فاصله سطرها: 1 سانتی‌متر، تورفتگی برای متن: 0/5 سانتی‌متر

5. معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر‌رایج و اسم‌های انگلیسی (بار اول که در مقاله به آن‌ها اشاره می‌شود) به صورت پانوشت در همان صفحه ارائه شوند.

 

ملاحظات:

1. مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.

2. نویسندگان، مسئول صحت مطالبی هستند که در مقالات خود ارائه داده‌اند.

3. مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.

4. هیئت تحریریه در ویرایش ادبی و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

 

 نویسنده گرامی 

لطفا پیش از ارسال مقاله به مجله دستاوردهای روان شناسی بالینی، با توجه به فرمت منبع نویسی APA که برای شما قرار داده شده منابع خود را تنظیم نمایید و سپس با استفاده از نرم افزار ویراستیار، اشتباهات تایپی، نگارشی و دستور زبانی مقاله خود را برطرف نمایید. بدیهی است که عدم توجه به نکات یاد شده مقاله شما را از روند کار مجله خارج می سازد.

 

 

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر

 http://s3.picofile.com/file/8213214718/PESI_reference_style_APA6th_1_.pdf.html

 

نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html