مقاله پژوهشی
آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و بهیود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با شادکامی پایین
آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و بهیود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با شادکامی پایین

سارا کریمی؛ مرضیه ح حبیبی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 321-340

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.31990.1131

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان با شادکامی پایین انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر
بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر

مریم اسماعیلی؛ احمدی زینب

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 341-360

https://doi.org/10.22055/jacp.2021.35479.1167

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدل سلامت روان بر اساس خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با میانجی‌گری خودشفقتی در دانش‌جویان دانشگاه اصفهان در یک طرح پژوهش هم‌بستگی انجام شد. جامعه­ی این پژوهش شامل دانش‌جویان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی
بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی

مهرداد ساسانی؛ گلاره ملکی؛ غلامحسین جوانمرد؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 361-376

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.32975.1145

چکیده
    این پژوهش با هدف مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی در یک طرح علّی- مقایسه‌ای انجام گرفت. 78 دانش‌جو با اختلال هویت جنسی و 80 دانش‌جوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه‌های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان
مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه‌های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان

سید مجتبی عقیلی؛ صباح محسنی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 377-392

https://doi.org/10.22055/jacp.2021.34085.1154

چکیده
  در سال‌های اخیر با ظهور رویکرد جدیدی به نام «روان‌شناسی مثبت» تأکید بر شایسته سازی و تعریف مفاهیمی است که به تأمین سلامتی و شادکامی افراد و بهره‌مندی آن‌ها از یک زندگی سالم کمک می‌کند. هدف پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

سارا کریمی؛ امیرحسین بهادیوند چگینی؛ صابر کرمی؛ فاطمه عظیمی راویز؛ زینب قطور

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 393-410

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.31915.1130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر سبک‌های ‌مقابله‌ای و تاب‌آوری زنان آسیب‌دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه
اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه

حسن آقائی خواجه لنگی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدرضا نجفی؛ مجتبی رضایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 411-429

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.34046.1153

چکیده
  اسکلروز چندگانه (ام.اس) یک بیماری مزمن و پیشرونده اعصاب مرکزی می‌باشد که با تخریب غلاف میلین مشخص می‌شود. بدین منظور توجه به علایم روان‌شناختی و مداخله به‌موقع می‌تواند در باز توانی و بهبود کیفّیت ...  بیشتر