مقاله پژوهشی
بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان
بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان

عسکر آتش افروز؛ ریحانه ملایی برم سبز؛ غلامحسین مکتبی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 211-224

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.30894.1120

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان انجام گرفت. 294 دانش‌جوی سال اول کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی

رضا جعفری؛ علیرضا محمدی آریا

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 225-246

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.32768.1142

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)به شیوه‌یگروهی بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی مراجعه‌کننده به کلینیک مشاوره ندای آرامش روان‌شهر تهران در یک طرح نیمه آزمایشی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی
پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی

رومینا حبیبی؛ فریده حسین ثابت؛ زهره رافضی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.31767.1127

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‌بینی افسردگی بر اساس متغیرهای سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی در دانش‌جویان به روش هم‌بستگی انجام گرفت 380 دانش‌جوی دانشگاه علامه طباطبائی به روش داوطلبانه انتخاب شدند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان
تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان

مرضیه زرگری؛ فاطمه فیاض؛ هادی بهرامی احسان؛ ریحانه فیاض؛ مریم سادات مدنی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 265-282

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.27211.1091

چکیده
  افسردگی از شایع‌ترین اختلالات روانی محسوب می‌شود و بیش از صد سال است که رویکرد‌های مختلف روان‌شناسی سعی در شناخت علّت‌ها، نشانه‌ها و شیوه‌های مداخله درمانی مؤثر در مورد این اختلال داشته‌اند. انواع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران
پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران

مهسا مسلمان؛ سیف الله آقاجانی؛ علی مهدوی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 283-304

https://doi.org/10.22055/jacp.2020.32580.1139

چکیده
  دوران کودکی از مهم‌ترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه‌ریزی‌شده و شکل می‌گیرد. اغلب ناسازگاری‌ها و اختلالات روانی در نوجوانی و بزرگسالی، از بی‌توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی رفتاری دوران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری
پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری

احمدی زینب؛ حسینعلی مهرابی؛ حمیدطاهر نشاط دوست

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 305-320

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.29857.1117

چکیده
  رشد پس از سانحه تجربه‌ی تغییرات مثبتی است که دستاورد مبارزه با بحران‌های چالش‌زای زندگی است. هدف این پژوهش پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس متغیرهای معنویت، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری در ...  بیشتر