مقاله پژوهشی
اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر
اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر

الهه اهنگری؛ محمد طحان؛ علی اکبر ثمری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.25329.1072

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی باغبان‌ درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری دختران آهسته ‌گام آموزش‌پذیر بود که به روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعۀ پژوهش حاضر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی
بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

کریم بابایی نادینلویی؛ مرضیه ستاری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26033.1076

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال‌های افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی
بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی

امراه تاج الدینی؛ فیروزه سپهریان آذر؛ عذرا پورعلی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26782.1085

چکیده
  درد مزمن رنجی فراگیر و مشکلی چالش‌انگیز برای سلامتی است کهدرصد زیادی از جمعیت جهان را به خود مبتلا می‌کند.این پژوهش با هدف بررسی مقایسه مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی انجام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی
بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی

ماریه عبدالقادری؛ سید موسی کافی؛ سجاد بشرپور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.27929.1104

چکیده
  پشتیبانی و حمایت از خانواده در برابر از هم گسیختگی و حفظ آن به‌عنوان معیاری برای پیشرفت، تمدن و تعالی مادی و معنوی انسان و جامعه امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگرگروهی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر
مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر

سجاد علمردانی صومعه؛ سجاد بشرپور؛ فاطمه قربانی؛ آزاده عباسی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.25355.1073

چکیده
  روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در سال‌های اخیر گسترش یافته است. پژوهش حاضر با هدفمقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان
بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان

طیبه محمودی؛ راضیه منصوری نژاد

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22055/jacp.2019.26695.1083

چکیده
  بخشش یکی از فرآیندهای روان‌شناختی و ارتباطی برای افزایش سلامت روان و التیام آزردگی است که لازمه رشد ارتباطی، عاطفی، معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخص‌های سلامت روان رابطه دارد. این پژوهش با هدف ...  بیشتر