نمایه نویسندگان

آ

 • آتش افروز، عسکر بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 211-224]
 • آقائی خواجه لنگی، حسن اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • آقاجانی، سیف الله پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 283-304]

ا

 • احمدوند، شهین بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • احمدی کهنعلی، حمیده بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • اسماعیلی، مریم بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 341-360]
 • اسمخانی اکبری نژاد، هادی بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • اشرفی، ‌عادله بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 105-118]
 • امیرپور، برزو بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-210]
 • اهنگری، الهه اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ب

 • بابایی نادینلویی، کریم بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • بشرپور، سجاد بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-72]
 • بشرپور، سجاد مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • بهادیوند چگینی، امیرحسین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • بهرامی احسان، هادی تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]

پ

 • پورعلی، عذرا بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]

ت

 • تاج الدینی، امراه بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]

ث

 • ثمری، علی اکبر اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ج

 • جعفری، رضا اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 225-246]
 • جوانمرد، غلامحسین بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]

ح

 • حبیبی، رومینا پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 247-264]
 • حبیبی، مرضیه ح آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و بهیود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با شادکامی پایین [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 321-340]
 • حسین ثابت، فریده پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 247-264]
 • حکمتیان فرد، صادق اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 119-140]

ر

 • رافضی، زهره پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 247-264]
 • رجبی، سوران اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 119-140]
 • رضایی، مجتبی اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]

ز

 • زادافشار، بهراد بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • زرگری، مرضیه تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • زمانی، نرگس اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • زندی پیام، آرش بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-210]
 • زینب، احمدی پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • زینب، احمدی بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 341-360]

س

 • سادات حسینی، فریده اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 119-140]
 • ساسانی، مهرداد بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • سپهریان آذر، فیروزه بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • ستاری، مرضیه بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]

ط

 • طحان، محمد اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ع

 • عباسی، آزاده مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • عبدالقادری، ماریه بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-72]
 • عظیمی راویز، فاطمه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • عقیلی، سید مجتبی مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه‌های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 377-392]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • علمردانی صومعه، سجاد بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 105-118]

ف

 • فیاض، ریحانه تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • فیاض، فاطمه تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]

ق

 • قربانی، فاطمه مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • قربانی، مریم بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • قطور، زینب اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]

ک

 • کافی، سید موسی بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-72]
 • کرمی، صابر اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • کریمی، سارا آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و بهیود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با شادکامی پایین [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 321-340]
 • کریمی، سارا اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]

م

 • محسنی، صباح مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه‌های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 377-392]
 • محمدی آریا، علیرضا اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 225-246]
 • محمودی، طیبه بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]
 • مدنی، مریم سادات تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • مسلمان، مهسا پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 283-304]
 • معروفی، محسن بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • مکتبی، غلامحسین بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 211-224]
 • ملایی برم سبز، ریحانه بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 211-224]
 • ملکی، گلاره بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • منصوری نژاد، راضیه بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]
 • مهدوی، علی پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 283-304]
 • مهرابی، حسینعلی پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]

ن

 • نجفی، محمدرضا اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • نشاط دوست، حمیدطاهر پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • نشاط دوست، حمیدطاهر اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • نوریان اقدم، جلیل بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 105-118]