نمایه نویسندگان

آ

 • آریاپوران، سعید مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • آقایی، حسن اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]

ا

 • اسکندری سبزی، سحر پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-68]
 • اسماعیلیان، نسرین بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 15-34]
 • اصغر نژاد فرید، علی اصغر مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]

ب

 • برجعلی، احمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 23-38]
 • برنوس، زینب مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • بولاغی، یاسر روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 97-108]
 • بیرامی، منصور مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]

پ

 • پاک نژاد، حسین اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • پوراحسان، سمیه پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]
 • پورمحمود حاجیلاری، خدیجه مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]
 • پولادی ریشهری، علی پیش‌بینی‌ تعارض‌های زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی، کمال‌گرایی و طرحواره‌های ناسازگار در زوجین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-82]

ت

 • تاجور رستمی، سجاد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • تجربه‌کار، مهشید پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]
 • تقوایی، داوود پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-68]
 • توصیفیان، نگین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 23-38]

ج

 • جبرائیلی، هاشم نقش تعدیل‌کننده هوش هیجانی در رابطه با اثر آمادگی برای اعتیاد بر مصرف مواد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 69-84]
 • جریان، مریم مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 55-74]
 • جعفری، غلام رضا اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]

ح

 • حبیبی، مجتبی نقش تعدیل‌کننده هوش هیجانی در رابطه با اثر آمادگی برای اعتیاد بر مصرف مواد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 69-84]
 • حسنوند، بنفشه رابطه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی، الگوهای ارتباطی خانواده و سبک‌های تنظیم‌شناختی هیجان با کمرویی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 23-48]
 • حسنی، جعفر اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 59-76]
 • حسین ثابت، فریده اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 23-38]
 • حیدری‌راد‌، حدیث مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-36]

خ

 • خبازثابت، سرور پیش‌بینی‌ تعارض‌های زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی، کمال‌گرایی و طرحواره‌های ناسازگار در زوجین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-82]
 • خضری مقدم، نوشیروان پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]

د

 • داداشی، محسن مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • دلاور، محمد اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • دهقانی، محسن بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 15-34]

ر

 • رئیسی، فریده پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-68]
 • رباط میلی، سمیه مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 55-74]
 • رحمانی جوانمرد، سمیرا رابطه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی، الگوهای ارتباطی خانواده و سبک‌های تنظیم‌شناختی هیجان با کمرویی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 23-48]
 • رحیمی خوراسگانی، فاطمه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • رشید‌پور، ابوالقاسم رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • رضایی، مجتبی اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]

ز

 • زرگر، یدالله اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]

س

 • سپهوندی، محمدعلی اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • سردارپور، مسلم اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • سعیدی دهاقانی، سمیه مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]
 • سهرابی، احمد پیش‌بینی میزان تغییرپذیری ضربان قلب بر اساس مؤلفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • سواری، کریم رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • سیفی، فرهاد پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]

ش

 • شریفی کیا، طاهره اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 77-98]
 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]

ط

 • طحان، محمد اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 77-98]
 • طیرانی نجاران، فرزانه اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 59-76]

ع

 • عالی پور، سیروس مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • عباسیان، شیما رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • عسکری، زهرا اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 77-98]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-36]

غ

 • غرایی، بنفشه مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • غضنفری، فیروزه اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]

ف

 • فلاح، صادق بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 15-34]

ق

 • قربانی، فاطمه مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-36]

ک

 • کاظمی، ملیحه السادات اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • کروژده، نعیما اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • کریمی، جواد مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • کریمی، محسن اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]
 • کیانی مقدم، امیر سام روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 97-108]

گ

 • گودرزی، محمد علی اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]

م

 • محمدخانی، شهرام اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 59-76]
 • مسلمان، مهسا پیش‌بینی میزان تغییرپذیری ضربان قلب بر اساس مؤلفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • ممتازی، سعید مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • منصوری، احمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • میری، سمانه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]

ن

 • ندیمی، الهام مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]

و

 • وطن خواه، محمد اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]

ه

 • هاشمی نصرت آباد، تورج مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]

ی

 • یوسفی اصل، ویدا مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]