نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمود پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]
 • آهی، قاسم مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • احتشامی، فاطمه بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس. [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • احدی، حسن اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • احمدیان، حمزه تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • اسماعیلیان، نسرین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • افشانی، سید علیرضا اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • امان‌الهی، عباس بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]
 • امیدیان، مرتضی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • امینایی، محمد پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]
 • ایمانی، مهدی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

ب

 • بختیارپور، سعید اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • بشارت، محمد علی رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • بهرامی‌زاده، حمید رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • بهشتی مشهدی، صابره پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]

پ

 • پارسه، معصومه اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]
 • پوررحیمی‌ مرنی، مریم اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • پورشریفی، حمید مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • پیمان‌نیا، بهرام بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

ج

 • جرجندی رحمت ابادی، زهرا اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • جرجندی رحمت ابادی، علیرضا اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • جواهری، آرش بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

ح

 • حبیبی، مجتبی کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]
 • حسن آبادی، حمیدرضا رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • حیاتی، داود اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • حیدریان‌فر، نرگس بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

خ

 • خجسته‌مهر، رضا بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]
 • خضرایی، فروغ اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • خلیلی صدرآباد، افسر مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]

د

 • داودی، ایران اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • دستوری، فاطمه اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • دهقانی، محسن اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • دهقانی، محسن کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]

ر

 • راشدی، محبوبه مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 31-46]
 • رمضانی، خسرو بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس. [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • ریاحی، فروغ مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]

ز

 • زغیبی زاده، اعظم مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • زندوانیان، احمد مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]

س

 • سپهر، حمید مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • سهرابی، فرامرز مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • سواری، کریم مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 67-82]

ش

 • شمس علیزاده، نرگس تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • شمس علیزاده، نسیم تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • شهابی زاده، فاطمه مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]

ص

 • صادقیان، عصمت مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]

ض

 • ضابط، مریم تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]

ط

 • طلایی‌زاده، مهین مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 67-82]
 • طهماسیان، کارینه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]

ع

 • عباسی، نسرین اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • عسگری، پرویز اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز مقایسه اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تأکید بر اختلال سلوک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]

ف

 • فتی، لادن رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • فرطوسی، فاطمه مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • فضیلت پور، مسعود اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • فلاح، صادق کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]

ق

 • قلی‌زاده، زلیخا تأثیر درمان با نوروفیدبک بر بهبود بهره حافظه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-28]

ک

 • کاراندیش، مجید اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • کاکابرایی، کیوان تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • کردمیرزا نیکوزاد، عزت‌اله مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • کلانتری، فریبا اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]

گ

 • گاطع‌زاده، عبدالامیر پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]

ل

 • لطیفی، رضا بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

م

 • محمدیاری، قاسم بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 31-46]
 • مهدی‌نژاد، راضیه اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]
 • مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • موتابی، فرشته اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • موسوی، سید ولی اله پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 33-48]

ن

 • نادری، زهره مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • نادری، فرح اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]
 • ناظمی هرندی، جواد اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • نامداری، کورش اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • نبی‌دوست، علی‌رضا بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • نریمانی، محمد بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • نظری، محمد علی مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • نیک منش، احسان کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]

و

 • وطن خواه، محمد پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 33-48]

ه

 • هاشمی‌نسب، محسن بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

ی

 • یحیی‌نژاد، شیرین بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]