نمایه نویسندگان

آ

 • آتش افروز، عسکر بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 211-224]
 • آریاپوران، سعید مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • آزادی، محمود پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]
 • آقائی خواجه لنگی، حسن اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • آقاجانی، سیف الله پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 283-304]
 • آقایی، حسن اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]
 • آهی، قاسم مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]

ا

 • ابوالقاسمی، عباس بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • احتشامی، فاطمه بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس. [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • احدی، حسن اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • احمدوند، شهین بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • احمدیان، حمزه تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • احمدی کهنعلی، حمیده بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی کودکان [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 173-192]
 • اسکندری سبزی، سحر پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-68]
 • اسماعیلی، مریم بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 341-360]
 • اسماعیلیان، نسرین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • اسماعیلیان، نسرین بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 15-34]
 • اسمخانی اکبری نژاد، هادی بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • اشرفی، ‌عادله بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 105-118]
 • اصغر نژاد فرید، علی اصغر مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • افشانی، سید علیرضا اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • امان‌الهی، عباس بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]
 • امیدیان، مرتضی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • امیرپور، برزو بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-210]
 • امینایی، محمد پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]
 • اهنگری، الهه اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • ایمانی، مهدی بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]

ب

 • بابایی نادینلویی، کریم بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • بختیارپور، سعید اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • برجعلی، احمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 23-38]
 • برنوس، زینب مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • بساک نژاد، سودابه اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • بشارت، محمد علی رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • بشرپور، سجاد بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-72]
 • بشرپور، سجاد مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • بهادیوند چگینی، امیرحسین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • بهرامی احسان، هادی تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • بهرامی‌زاده، حمید رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • بهشتی مشهدی، صابره پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]
 • بولاغی، یاسر روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 97-108]
 • بیرامی، منصور مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]

پ

 • پارسه، معصومه اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]
 • پاک نژاد، حسین اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • پوراحسان، سمیه پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]
 • پوررحیمی‌ مرنی، مریم اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • پورشریفی، حمید مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • پورعلی، عذرا بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • پورمحمود حاجیلاری، خدیجه مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]
 • پولادی ریشهری، علی پیش‌بینی‌ تعارض‌های زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی، کمال‌گرایی و طرحواره‌های ناسازگار در زوجین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-82]
 • پیمان‌نیا، بهرام بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

ت

 • تاج الدینی، امراه بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • تاجور رستمی، سجاد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • تجربه‌کار، مهشید پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]
 • تقوایی، داوود پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-68]
 • توصیفیان، نگین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 23-38]

ث

 • ثمری، علی اکبر اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ج

 • جبرائیلی، هاشم نقش تعدیل‌کننده هوش هیجانی در رابطه با اثر آمادگی برای اعتیاد بر مصرف مواد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 69-84]
 • جرجندی رحمت ابادی، زهرا اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • جرجندی رحمت ابادی، علیرضا اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • جریان، مریم مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 55-74]
 • جعفری، رضا اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 225-246]
 • جعفری، غلام رضا اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]
 • جوانمرد، غلامحسین بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • جواهری، آرش بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

ح

 • حبیبی، رومینا پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 247-264]
 • حبیبی، مجتبی کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]
 • حبیبی، مجتبی نقش تعدیل‌کننده هوش هیجانی در رابطه با اثر آمادگی برای اعتیاد بر مصرف مواد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 69-84]
 • حبیبی، مرضیه ح آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و بهیود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با شادکامی پایین [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 321-340]
 • حسن آبادی، حمیدرضا رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • حسنوند، بنفشه رابطه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی، الگوهای ارتباطی خانواده و سبک‌های تنظیم‌شناختی هیجان با کمرویی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 23-48]
 • حسنی، جعفر اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 59-76]
 • حسین ثابت، فریده اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 23-38]
 • حسین ثابت، فریده پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 247-264]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • حکمتیان فرد، صادق اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 119-140]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • حیاتی، داود اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • حیدریان‌فر، نرگس بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]
 • حیدری‌راد‌، حدیث مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-36]

خ

 • خبازثابت، سرور پیش‌بینی‌ تعارض‌های زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی، کمال‌گرایی و طرحواره‌های ناسازگار در زوجین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-82]
 • خجسته‌مهر، رضا بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در افزایش کیفیت و سازگاری زناشویی زوج‌های شهرستان دزفول [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 49-66]
 • خضرایی، فروغ اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • خضری مقدم، نوشیروان پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]
 • خلیلی صدرآباد، افسر مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]

د

 • داداشی، محسن مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • داودی، ایران اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • دستوری، فاطمه اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • دلاور، محمد اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • دهقانی، محسن اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • دهقانی، محسن کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]
 • دهقانی، محسن بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 15-34]

ر

 • رئیسی، فریده پیش‌بینی اختلال سلوک با توجه به سبک‌های فرزند‌پروری و تعارضات خانوادگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-68]
 • راشدی، محبوبه مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 31-46]
 • رافضی، زهره پیش‌بین‌های افسردگی در دانش‌جویان: سرگشتگی ذهنی (عمدی و خودبه‌خود) و ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 247-264]
 • رباط میلی، سمیه مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 55-74]
 • رجبی، سوران اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 119-140]
 • رحمانی جوانمرد، سمیرا رابطه‌ی مقایسه‌ی اجتماعی، الگوهای ارتباطی خانواده و سبک‌های تنظیم‌شناختی هیجان با کمرویی در دانشجویان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 23-48]
 • رحیمی خوراسگانی، فاطمه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • رشید‌پور، ابوالقاسم رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • رضایی، مجتبی اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]
 • رضایی، مجتبی اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • رمضانی، خسرو بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس. [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • ریاحی، فروغ مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]

ز

 • زادافشار، بهراد بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • زرگر، یدالله اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • زرگری، مرضیه تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • زغیبی زاده، اعظم مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • زمانی، نرگس اثربخشی معنویت‌درمانی بر کاهش افسردگی بیماران در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 141-154]
 • زندوانیان، احمد مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • زندی پیام، آرش بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 193-210]
 • زینب، احمدی پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • زینب، احمدی بررسی مدل سلامت روان، خودشناسی انسجامی و صفات شخصیت با نقش میانجی گری خودشفقتی در دانش جویان دختر [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 341-360]

س

 • سادات حسینی، فریده اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدّد بر سرگردانی ذهنی، کم‌رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 119-140]
 • ساسانی، مهرداد بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • سپهر، حمید مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]
 • سپهریان آذر، فیروزه بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • سپهوندی، محمدعلی اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • ستاری، مرضیه بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 17-36]
 • سردارپور، مسلم اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • سعیدی دهاقانی، سمیه مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]
 • سهرابی، احمد پیش‌بینی میزان تغییرپذیری ضربان قلب بر اساس مؤلفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • سهرابی، فرامرز مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • سواری، کریم مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 67-82]
 • سواری، کریم رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • سیفی، فرهاد پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجی‌گری نقش سبک هویت اطلاعاتی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 37-54]

ش

 • شریفی کیا، طاهره اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 77-98]
 • شمس علیزاده، نرگس تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • شمس علیزاده، نسیم تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • شهابی زاده، فاطمه مقایسه نیم‌رخ روانی زنان قربانی همسر آزاری مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی قانونی و زنان عادی خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 15-30]
 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]

ص

 • صادقیان، عصمت مقایسه مؤلفه‌های فراشناخت در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری پایه اول راهنمایی شهرستان یزد [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 87-104]

ض

 • ضابط، مریم تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]

ط

 • طحان، محمد اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 77-98]
 • طحان، محمد اثربخشی باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش‌پذیر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • طلایی‌زاده، مهین مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 67-82]
 • طهماسیان، کارینه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • طیرانی نجاران، فرزانه اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 59-76]

ع

 • عالی پور، سیروس مقایسه‌ی‌ کارکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • عباسی، آزاده مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • عباسی، نسرین اثربخشی آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت عمومی، عزت‌نفس و استرس ادراک شده در دانش‌آموزان دختر متوسطه یزد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • عباسیان، شیما رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • عبدالقادری، ماریه بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-72]
 • عسکری، زهرا اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر احساس شادکامی و امید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (پیسی) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 77-98]
 • عسگری، پرویز اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر راهبردهای مقابله‌ای،کیفیت زندگی و خوش‌بینی دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-40]
 • عظیمی راویز، فاطمه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • عقیلی، سید مجتبی مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه‌های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 377-392]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-36]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • علمردانی صومعه، سجاد بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 105-118]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز مقایسه اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تأکید بر اختلال سلوک [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 109-124]

غ

 • غرایی، بنفشه مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • غضنفری، فیروزه اثربخشی آموزش برنامه‌ی فرزند‌پروری فورهند و لانگ برکاهش علائم نافرمانی مقابله‌ای کودکان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]

ف

 • فتی، لادن رابطه روان‌سازه‌های ناسازگار اولیه با همبودی اضطراب و افسردگی: نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • فرطوسی، فاطمه مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • فضیلت پور، مسعود اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • فلاح، صادق کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]
 • فلاح، صادق بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 15-34]
 • فیاض، ریحانه تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • فیاض، فاطمه تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]

ق

 • قربانی، فاطمه مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 21-36]
 • قربانی، فاطمه مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • قربانی، مریم بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • قطور، زینب اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • قلی‌زاده، زلیخا تأثیر درمان با نوروفیدبک بر بهبود بهره حافظه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 17-28]

ک

 • کاراندیش، مجید اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • کاظمی، ملیحه السادات اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • کافی، سید موسی بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض‌های زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-72]
 • کاکابرایی، کیوان تأثیر آموزش جرأتمندی بر خودپنداره دانشجویان پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • کردمیرزا نیکوزاد، عزت‌اله مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • کرمی، صابر اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • کروژده، نعیما اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • کریمی، جواد مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • کریمی، سارا آموزش مهارت‌های فراشناختی بر کاهش تفکّر ارجاعی و بهیود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با شادکامی پایین [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 321-340]
 • کریمی، سارا اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 393-410]
 • کریمی، محسن اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 99-114]
 • کلانتری، فریبا اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • کیانی مقدم، امیر سام روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 97-108]

گ

 • گاطع‌زاده، عبدالامیر پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی بر مبنای حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان متأهل دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 67-88]
 • گودرزی، محمد علی اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]

ل

 • لطیفی، رضا بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]

م

 • محسنی، صباح مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر سرمایه‌های روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 377-392]
 • محمدخانی، شهرام اثربخشی آموزش اصلاح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین دانشجو ساکن خوابگاه‌های دانشجویی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 59-76]
 • محمدی آریا، علیرضا اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نگرانی و افسردگی در زوجین با طلاق عاطفی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 225-246]
 • محمدیاری، قاسم بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • محمودی، طیبه بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]
 • مدنی، مریم سادات تبیین خودشناسی: بررسی انواع افسردگی از منظر قرآن در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 265-282]
 • مسلمان، مهسا پیش‌بینی میزان تغییرپذیری ضربان قلب بر اساس مؤلفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • مسلمان، مهسا پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 283-304]
 • معروفی، محسن بررسی علایم روان‌شناختی در افراد با علایم اختلالات پارافیلیا و افراد عادی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 155-172]
 • مکتبی، غلامحسین بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 211-224]
 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 31-46]
 • ملایی برم سبز، ریحانه بررسی رابطه‌ی علّی هیجان‌خواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجی‌گری تعلّق به همسالان منحرف در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 211-224]
 • ملکی، گلاره بررسی مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، افکار ناکارآمد و مهارت‌های زندگی در دانش‌جویان با اختلال هویت جنسی و عادی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 361-376]
 • ممتازی، سعید مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]
 • منصوری، احمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • منصوری نژاد، راضیه بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 91-104]
 • مهدوی، علی پیش‌بین‌های هراس اجتماعی در مادران کودکان پیش دبستانی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مادران [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 283-304]
 • مهدی‌نژاد، راضیه اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی به شیوه گروهی بر سلامت روان و ابراز وجود نوجوانان دختر تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ماهشهر [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • مهرابی، حسینعلی پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]
 • مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-98]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-102]
 • موتابی، فرشته اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • موسوی، سید ولی اله پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 33-48]
 • میری، سمانه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم اضطراب فراگیر مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]

ن

 • نادری، زهره مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • نادری، فرح اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]
 • ناظمی هرندی، جواد اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • نامداری، کورش اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و کیفیت خواب دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • نبی‌دوست، علی‌رضا بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • نجفی، محمدرضا اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • ندیمی، الهام مقایسه علایم اختلالات برونی‌سازی شده (بیش‌فعالی-کاستی توجه، بی‌اعتنایی/ نافرمانی مقابله‌ای و سلوک) در کودکان بی‌سرپرست و دو والد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • نریمانی، محمد بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • نشاط دوست، حمیدطاهر پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • نشاط دوست، حمیدطاهر اثربخشی درمان شفقت محور بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 411-429]
 • نظری، محمد علی مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای ADHD با کودکان عادی شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 29-44]
 • نوریان اقدم، جلیل بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود کیفیّت زندگی، کاهش فشار روانی ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در زنان سرپرست خانوار [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 105-118]
 • نیک منش، احسان کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 47-66]

و

 • وطن خواه، محمد پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 33-48]
 • وطن خواه، محمد اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، ‌خودکارآمدی ‌ترک ‌مواد ‌و ‌ولع ‌مصرف ‌معتادان ‌تحت ‌درمان ‌نگهدارنده ‌متادون [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]

ه

 • هاشمی‌نسب، محسن بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 83-94]

ی

 • یحیی‌نژاد، شیرین بازداری پاسخ، بازداری پاسخ، خودآگاهی ‌شناختی و تجربیات تجزیه‌ای در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-60]
 • یوسفی اصل، ویدا مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر علائم افسردگی و کنترل فکر در مبتلایان به اختلال استرس پس‌آسیبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-50]