پیش‌بین‌های رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به آسیب: معنویت‌گرایی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

رشد پس از سانحه تجربه‌ی تغییرات مثبتی است که دستاورد مبارزه با بحران‌های چالش‌زای زندگی است. هدف این پژوهش پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس متغیرهای معنویت، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و تاب‌آوری در زنان آسیب دیده در شهر اصفهان بود. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است، 300 زن مبتلا به سرطان و زنان با تجربه سوگ شدید در دو سال اخیر  به‌طور هدفمند و داوطلب، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسش‌نامه‌های رشد پس از سانحه، سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون، حمایت اجتماعی فیلیپس، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و خودکارآمدی نظامی، جروسلم و شوارتز پاسخ دادند. نتایج نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی، تاب‌آوری، معنویت و خودکارآمدی پیش‌بین‌های مثبت رشد پس از سانحه هستند. نتایج این بررسی نشان داد که مجموع این متغیرها مکانیسم مهمّی را برای مقابله با حوادث آسیب‌زا فراهم می‌کنند و به افراد کمک می‌کند تا رشد پس از سانحه بیشتری را تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictors of post traumatic growth in damaged women: Spirituality, social support, self-efficacy and resilience

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ahmadi 1
  • Hosseinali Mehrabi 2
  • Hamid Taher Neshatdoost 3
1 M.A. in Clinical Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Post traumatic growth is the experience of positive change that achieved following struggling with challenging life crises. The aim of this study was predicting post traumatic growth based on variables of spirituality, social support, self-efficacy and resilience in damaged women in Isfahan city. This study is a descriptive correlational study. 300 women with cancer and bereavement in the last two years selected using purposive and volunteer sampling method. Participants completed Post Traumatic Growth Inventory (PTGI), Spiritual Health Questionnaire, Social Support Questionnaire, Resilience Inventory and self-efficacy Scale. Results indicated that there are significant correlation between spirituality, self-efficacy, social support and resilience with posttraumatic growth and variables of spirituality, social support, self-efficacy and resilience are predictors of post traumatic growth. These results showed that these variables provide an important mechanism for traumatic events and help people experience more PTG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post traumatic growth
  • spirituality
  • Self-Efficacy
  • Resilience
  • social support