دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی و حل تعارض زناشویی در زنان متاهل شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2022.32837.1143

مهرداد ساسانی؛ مریم بابازاده فردی؛ راحله نشاطی؛ مسعود رضازاده


بررسی نقش مهارت ارتباطی و فنون حل تعارض در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.34557.1159

سجاد علمردانی صومعه


مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روان شناختی مردان معتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.36761.1183

سید مجتبی عقیلی؛ آرزو اصغری؛ زهرا اکابری؛ میترا نمازی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی در بیماران مصروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.37165.1192

سید مجتبی عقیلی؛ سحر چیذری


مقایسه اضطراب کروناویروس و انزوای اجتماعی در مبتلایان به MDD، OCD و افراد بهنجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.39405.1210

زهرا افتخار؛ نسرین باقری


پیش‌بینی میزان ترس از ابتلا به کرونا بر اساس بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و عواطف مثبت و منفی در دوران شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.39425.1211

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی