دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی و حل تعارض زناشویی در زنان متاهل شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2022.32837.1143

مهرداد ساسانی؛ مریم بابازاده فردی؛ راحله نشاطی؛ مسعود رضازاده


بررسی نقش مهارت ارتباطی و فنون حل تعارض در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.34557.1159

سجاد علمردانی صومعه


مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روان شناختی مردان معتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.36761.1183

سید مجتبی عقیلی؛ آرزو اصغری؛ زهرا اکابری؛ میترا نمازی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی در بیماران مصروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.37165.1192

سید مجتبی عقیلی؛ سحر چیذری


مقایسه اضطراب کروناویروس و انزوای اجتماعی در مبتلایان به MDD، OCD و افراد بهنجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.39405.1210

زهرا افتخار؛ نسرین باقری


پیش‌بینی میزان ترس از ابتلا به کرونا بر اساس بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی و عواطف مثبت و منفی در دوران شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22055/jacp.2021.39425.1211

طیبه محمودی؛ سید علی مرعشی


بررسی میزان افسردگی، استرس و اضطراب بر اثر شیوع بیماری کووید 19 در شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22055/jacp.2022.40889.1239

مریم مردانی؛ نجمه حمید؛ علی همتی


رابطه باورهای وسواسی و اضطراب اجتماعی با احساس گناه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2020.27281.1094

ارسطو میرانی؛ فریبا خوبخواهی


بررسی تاثیر آموزش مهارت مقابله با استرس در افزایش کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.27284.1092

مسعود صیادی؛ صدیقه واقفی


اثربخشی گروه درمانی وجودی بر روابط بین فردی سالمندان ساکن سرای سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.27287.1093

امیر اژدری؛ آسیه مرادی؛ جهانگیر کرمی


اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر افزایش سازگاری و کاهش احساس تنهایی روان‌شناختی در همسران جانباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.27726.1103

سامان ستاری؛ مریم زرنقاش


بررسی رابطه دلبستگی به خدا وتاب آوری در والدین کودکان با معلولیت چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.31154.1122

زهرا خانجانی؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ منیژه کاوه


اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس توجه آگاهی بر راهبردهای تنظیم هیجان و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به وسواس فکری - عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2021.31997.1132

سیدعلی سیدحسین علاقه بند؛ فاطمه مری؛ یوسف رنجبر سودجانی


بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در بهبود افسردگی،اضطراب و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.35959.1174

نسیم ناطقی؛ محسن داداشی


بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا به ویروس کووید 19 و بیماران بخش جراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.36668.1181

فائزه تورانی؛ محمدرضا تورانی؛ شیما عزیزالدین؛ میترا نمازی؛ نرگس حاج ابوطالبی


اثربخشی برنامه مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری افراد وابسته به مواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2021.36741.1182

سید مجتبی عقیلی؛ فرزاد فرخی


مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه نگر، معنویت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر پریشانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.36762.1184

شوان شیدائی اقدم؛ فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ افسانه خواجوند خوشلی


تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش اجتناب شناختی و اضطراب در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2021.37334.1195

مرضیه عروتی عزیز


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.36919.1186

روژین میرانی؛ علیرضا مرادی؛ ربابه نوری؛ عبدالله برهانی


اعتیاد غذایی و اعتیاد به فست‌فود، عوامل و بیماری‌های مرتبط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.40887.1237

مریم مردانی؛ رضا رستمی؛ علی همتی


بررسی نقش میانجی الگوهای ارتباطی زناشویی گاتمن در رابطه سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در افراد متاهل شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.40890.1240

مریم مردانی؛ علی مرعشی؛ علی همتی


بررسی نقش بدتنظیمی هیجان و ادراک شایستگی در پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.38669.1205

سعید نجارپور استادی؛ مهران موفقی آذر


تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش وسواس و اضطراب فراگیر در بین مبتلایان زن بهبود یافته از بیماری کرونا ویروس در تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.39376.1208

مهرداد ساسانی؛ فاطمه کریمی؛ پرویز کریمی ثانی؛ مسعود رضازاده


بررسی رابطه جهت‌گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان: نقش واسطه‌گری سبک‌های هویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jacp.2022.41385.1244

محسن علی زاده؛ معراج درخشان


نقش سیستم های مغزی رفتاری، باور به دنیای عادلانه و احساس تنهایی در پیش بینی اضطراب ناشی از کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22055/jacp.2022.39647.1215

علیرضا شعبانی؛ نسرین باقری