موضوعات = روانشناسی
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه سبک‌های هویت، خودپنداره بدنی و جهت‌گیری مذهبی در دانش‌جویان دختر با و بدون دوست پسر

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-90

10.22055/jacp.2019.25355.1073

سجاد علمردانی صومعه؛ سجاد بشرپور؛ فاطمه قربانی؛ آزاده عباسی


6. کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-66

10.22055/jacp.2017.12532

صادق فلاح؛ محسن دهقانی؛ مجتبی حبیبی؛ احسان نیک منش


7. اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره دانشجویان پزشکی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

10.22055/jacp.2017.12534

علیرضا جرجندی رحمت ابادی؛ زهرا جرجندی رحمت ابادی؛ فاطمه دستوری؛ مسعود فضیلت پور