موضوعات = روانشناسی بالینی
تعداد مقالات: 32
2. بررسی رابطه بین نشخوار خشم و بخشش در دانش‌جویان

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-104

10.22055/jacp.2019.26695.1083

طیبه محمودی؛ راضیه منصوری نژاد


3. بررسی مقایسه‌ مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-58

10.22055/jacp.2019.26782.1085

امراه تاج الدینی؛ فیروزه سپهریان آذر؛ عذرا پورعلی


5. روایی و پایایی مقیاس امتزاج‌شناختی در دانشجویان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-108

10.22055/jacp.2018.25180.1070

یاسر بولاغی؛ امیر سام کیانی مقدم


8. رابطه‌ی علیّ توکل به خدا و نشاط با اضطراب با نقش میانجی‌گری امیدواری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-96

10.22055/jacp.2018.22331.1039

کریم سواری؛ شیما عباسیان؛ ابوالقاسم رشید‌پور


9. مقایسه‌ی هوش هیجانی و دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-36

10.22055/jacp.2018.22128.1037

فاطمه قربانی؛ حدیث حیدری‌راد‌؛ سجاد علمردانی صومعه


11. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال افسردگی عمده در نوجوانان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-38

10.22055/jacp.2018.21690.1029

نگین توصیفیان؛ فریده حسین ثابت؛ احمد برجعلی


12. اثربخشی آموزش تکنیک‌های تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در سربازان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 99-114

10.22055/jacp.2018.23897.1057

مجتبی رضایی؛ غلام رضا جعفری؛ حسن آقایی؛ محسن کریمی


19. مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-94

10.22055/jacp.2017.18446.1022

خدیجه پورمحمود حاجیلاری؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ سمیه سعیدی دهاقانی


20. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و سازگاری دختران نابینا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-66

10.22055/jacp.2017.17310.1008

سجاد تاجور رستمی؛ فاطمه رحیمی خوراسگانی؛ ملیحه السادات کاظمی


22. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-34

10.22055/jacp.2017.18725.1023

نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ صادق فلاح


23. اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-102

10.22055/jacp.2017.17605.1010

مسلم سردارپور؛ یدالله زرگر؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند