کلیدواژه‌ها = سبک‌های مقابله
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 393-410

10.22055/jacp.2020.31915.1130

سارا کریمی؛ امیرحسین بهادیوند چگینی؛ صابر کرمی؛ فاطمه عظیمی راویز؛ زینب قطور