نویسنده = محسن دهقانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی چک لیست تنظیم هیجانی کودکان و نوجوانان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-34

10.22055/jacp.2017.18725.1023

نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ صادق فلاح


2. کارکرد خانواده، سیستم فعال‌سازی رفتاری و رفتار مشکل‌زا در نوجوانان: نقش میانجی هویت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-66

10.22055/jacp.2017.12532

صادق فلاح؛ محسن دهقانی؛ مجتبی حبیبی؛ احسان نیک منش


3. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، توجه آگاهانه و پذیرش در فرزندان طلاق

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-66

10.22055/jacp.2015.12003

نسرین اسماعیلیان؛ کارینه طهماسیان؛ محسن دهقانی؛ فرشته موتابی