اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن
اثربخشی درمان عقلانی– هیجانی رفتاری بر نمایه‌ی توده‌ی بدن، باورهای غذایی غیرمنطقی و پذیرش خود در نوجوانان دختر دارای اضافه وزن

فریبا کلانتری؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ مجید کاراندیش

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.12406

چکیده
  چاقی علاوه بر بیماری‌های جسمی موجب بروز مشکلات روانی نیز می‌شود. توجه به درمان‌های روان‌شناختی مدیریت وزن در کنار روش‌های رژیم درمانی، علاوه بر کاهش مشکلات روان‌شناختی همایند با چاقی باعث تسهیل ...  بیشتر
اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی
اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی

معصومه پارسه؛ فرح نادری؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11510

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی شهر شوشتر است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون، ...  بیشتر