تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 107
تعداد نویسندگان 271
تعداد مشاهده مقاله 62,600
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43,328
نسبت مشاهده بر مقاله 585.05
نسبت دریافت فایل بر مقاله 404.93
تعداد مقالات ارسال شده 257
تعداد مقالات رد شده 88
درصد عدم پذیرش 34
تعداد مقالات پذیرفته شده 111
درصد پذیرش 43
زمان پذیرش (روز) 150
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 101

به اطلاع کلیه کاربران محترم می رساند

« فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی »

آماده دریافت مقالات ارزنده کلیه ی پژوهشگران گرامی در محورهای مختلف مطالعات روان‌شناختی بالینی
می باشد.

 

                                                                                 


 

پژوهشگران محترم

به منظور تسریع در فرآیند ارزیابی مقاله های ارسالی خود، لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایید. عدم دقت به این موارد موجب تاخیر در فرآیند ارزیابی مقاله خواهد شد.

  •   هماهنگ نمودن مقاله با الگوی فصلنامه از نظر نحوه نگارش (راهنمای نویسندگان را ببینید)
  •  چک کردن منابع فارسی و لاتین مورد استفاده از نظر شیوه منبع نویسی مطابق الگوی فصلنامه

 

 


 

توجه:

به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می رساند مقالات خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه دست‌آوردهای روان‌شناسی بالینی برای دفتر مجله ارسال نمایند. بدیهی است به مقالاتی که به هر صورتی غیر از روش یاد شده به دفتر مجله ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 

 

 مجله « فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی » مفتخر است اعلام نماید هر مقاله دارای شناسه دیجیتال DOI می باشد.

 


 

 

به استحضار می رساند با توجه به تأخیر شماره های مجله دست آوردهای روانشناسی بالینی در صورت پذیرش هر مقاله به ترتیب مقالات در شمارهای 96 و 97 و 98 به چاپ خواهد رسید.


 

نشانی دفتر مجله: اهواز، دانشگاه  شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

صندوق پستی:  139-61355

تلفن:   19 الی 3330010-0613        داخلی:   4610

تلفکس: 3331366-0613

پست الکترونیکی:  clpsyj@scu.ac.ir

شماره جاری: دوره 4، شماره 1، خرداد 1397