دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 167
تعداد نویسندگان 391
تعداد مشاهده مقاله 104,413
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 64,355
نسبت مشاهده بر مقاله 625.23
نسبت دریافت فایل بر مقاله 385.36
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 396
درصد پذیرش 38
زمان پذیرش (روز) 60

نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار به شماره 21261/92 در تاریخ 11/08/92 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است. این نشریه یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این نشریه از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند. نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از نرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی (ایرانداک) در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می‌گیرد. 

 

 

 فراخوان ارسال مقاله به نشریه دست‌آوردهای روان‌شناسی بالینی اساتید، صاحب‌نظران، پژوهشگران و دانشجویان گرانقدر به اطلاع می‌رساند نشریه دست‌آوردهای روان‌شناسی بالینی  از تمامی علاقمندان به چاپ مقالات در تمامی حوزه‌های روان‌شناسی بالینی و حیطه‌های مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید.
سرعت داوری و اعلام نتیجه در این مجله در حال حاضر حداکثر یک ماه می باشد. لازم به ذکر است این نشریه در حال حاضر هیچ هزینه‌ای از نویسندگان بابت داوری و انتشار مقالات دریافت نمی کند.

شماره تماس مستقیم: 09383928060  (ساعت پاسخگویی 12 ظهر تا 14 بعدظهر می باشد)
شماره تماس دفتر نشریه: 33226600 داخلی 4675

 

 

مقاله پژوهشی
بررسی نقش واسطه ای سبک های تفکر در بین جهت گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان
بررسی نقش واسطه ای سبک های تفکر در بین جهت گیری ارتباطی خانواده و سلامت روان

معراج درخشان؛ محسن علی زاده؛ محمدباقر ریحانی؛ رقیه زارعی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 284-293

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43557.1290

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشایندهای اجتماعی و فردی سلامت روان در قالب یک مدل علی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. شرکت کنندگان پژوهش 295 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بودند که از راه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی الگوی ساختاری اشیاق تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی: نقش میانجی ارزش ذاتی تکلیف
بررسی الگوی ساختاری اشیاق تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی: نقش میانجی ارزش ذاتی تکلیف

الهام فارسیمدان؛ رضا احمدی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 294-303

https://doi.org/10.22055/jacp.2023.43713.1292

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی ساختاری اشتیاق تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی با میانجی گری ارزش ذاتی تکلیف بود. روش پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه سازگاری با خانواده همسر مبتنی بر نظریه قرانی سهم گذاری در ارتقای رضایت زناشویی: مطالعه تک آزمودنی
اثربخشی برنامه سازگاری با خانواده همسر مبتنی بر نظریه قرانی سهم گذاری در ارتقای رضایت زناشویی: مطالعه تک آزمودنی

کوثر دهدست؛ مژگان امید بخش؛ فاطمه قهرمانی مطلق

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 304-319

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45098.1321

چکیده
  پژوهش حاضر در سال 1401 باهدف بررسی اثربخشی برنامه مداخلاتی سازگاری با خانواده همسر مبتنی بر نظریه اسلامی سهم‌گذاری در ارتقای رضایت زناشویی انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و با ساختار طرح تک آزمودنی بود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روان درمانی و عدم صداقت مراجعین؛ مطالعه پدیدارشناسانه از مراجعین
روان درمانی و عدم صداقت مراجعین؛ مطالعه پدیدارشناسانه از مراجعین

حسین علی پور؛ مهدی اکبری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 320-335

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45135.1322

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مصادیق عدم صداقت روان‌درمانی از دیدگاه مراجع در سال 1402 انجام شد. روش مورداستفاده در این پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل همه‌ی مراجعین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دلبستگی در افراد با تجربه سوگ رمانتیک
پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دلبستگی در افراد با تجربه سوگ رمانتیک

رسول حشمتی؛ رویا فتحعلی زاده؛ مجتبی احمدی فارسانی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 336-345

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46600.1365

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس سبک‌های دلبستگی در افراد با تجربه سوگ رمانتیک انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و مقطعی است. در راستای هدف پژوهش از جامعه دانشجویان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی رنگ‌آمیزی درمانی به روش طرح های ماندالا بر کنترل فکر و اضطراب یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر اهواز
اثربخشی رنگ‌آمیزی درمانی به روش طرح های ماندالا بر کنترل فکر و اضطراب یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر اهواز

حسن جرفی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 346-357

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.47016.1383

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رنگ‌آمیزی درمانی به روش طرح های ماندالا بر کنترل فکر و اضطراب یادگیری می‌باشد. طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعه آماری ...  بیشتر
اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی
اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی

معصومه پارسه؛ فرح نادری؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11510

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی شهر شوشتر است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون، ...  بیشتر
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس.
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس.

خسرو رمضانی؛ فاطمه احتشامی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.11507

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری بیماران ام. اس. شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی
مقایسه‌ی عملکرد استروپ در افراد اسکیزوفرن، افسرده‌ی اساسی و عادی

شاهرخ مکوند حسینی؛ محبوبه راشدی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22055/jacp.2017.12531

چکیده
  هدف پژوهش حاضر  مقایسه‌ی عملکرد بیماران اسکیزوفرن، افسرده با افراد عادی در نمرات همخوان و ناهمخوان آزمون استروپ بود. سه گروه از آزمودنی‌ها شامل 12 بیمار اسکیزوفرن، 12 بیمار افسرده‌ی اساسی و 12 فرد عادی ...  بیشتر
پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه
پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس دینداری، معنی زندگی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان سینه

سید ولی اله موسوی؛ محمد وطن خواه

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.22055/jacp.2015.12405

چکیده
  رشد پس از سانحه به تغییرات مثبت که بعد از وقوع یک حادثه رخ می‌دهد گفته می‌شود. سرطان به عنوان یک حادثه آسیب‌زا بر ابعاد مختلفی تأثیر می‌گذارد. بدین جهت هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه رشد پس از سانحه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی و شرم از تفسیر بدن در دختران مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن
اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی و شرم از تفسیر بدن در دختران مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن

افسانه فروهر مقام؛ سیدعلی آل یاسین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.47198.1392

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی و شرم از تفسیر بدن در دختران مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن بود.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی بر تحمل پریشانی، خود تمایز یافتگی و ناگویی خلقی
بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی بر تحمل پریشانی، خود تمایز یافتگی و ناگویی خلقی

معصومه قنواتی؛ رضا جوهری فرد؛ پروین احتشام زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46532.1364

چکیده
  هدف پژوهش حاضر به منظور اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر دلبستگی بر تحمل پریشانی هیجانی، خود تمایزیافتگی و ناگویی خلقی نوجوانان دختر مبتلا به اختلالات روان‌تنی انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع طرح‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در افراد دارای اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار
بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان در افراد دارای اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

آفرین زنگنه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46922.1378

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اویژگی های شخصیتی سلامت روان در افراد دارای اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار انجام شده است.حجم نمونه شامل 80 نفر،40 نفر(20نفر زن،20نفر مرد) از افراد دارای اختلال هویت جنسی و40 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی پایبندی دینی بر‌ اساس سبک‌های هویت دانشجویان دختر: نقش میانجی ابعاد کارکرد خانواده
پیش‌بینی پایبندی دینی بر‌ اساس سبک‌های هویت دانشجویان دختر: نقش میانجی ابعاد کارکرد خانواده

مریم صیاد شیرازی؛ ناعمه نوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.46287.1356

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی پایبندی دینی بر‌ اساس سبک‌های هویت با نقش میانجی ابعاد کارکرد خانواده دانشجویان دختر بود.روش: روش پژوهش‌حاضر، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش، تمامی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه روزانه رابطه پاسخگویی ادراک‌شده از همسر و ترس از شفقت بر عاطفه منفی زنان افسرده
مطالعه روزانه رابطه پاسخگویی ادراک‌شده از همسر و ترس از شفقت بر عاطفه منفی زنان افسرده

زهرا صیفی کار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22055/jacp.2024.45442.1334

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه روزانه رابطه پاسخگویی ادراک‌شده از همسر و ترس از شفقت بر غم و اضطراب زنان افسرده بود. نمونه این پژوهش 21 زن با نشانه‌های شدید افسردگی بودند که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

ابر واژگان