بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اهر، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال‌های افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی است. جامعۀ این پژوهش شامل کلیه بیماران با اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر تبریز و افراد عادی بود که در هر گروه 25 شرکت‌کننده (جمعاً 75 نفر) به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از سیستم تصاویر عاطفی بین‌المللی (IAPS) و مجموعه ذهن‌خوانی صوتی و تصویری کمبریج جمع‌آوری شدند و به روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بیماران افسرده در مقایسه با افراد عادی در شناسایی هیجانات پایه و پیچیده مشکلات بیشتری دارند و افراد با اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی از لحاظ بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند. یافته دیگر پژوهش نشان داد که در بین افراد با اختلال افسردگی اساسی نسبت به افراد با اختلال اضطراب فراگیر تخریب بازشناسی هیجان بیشتر است. بیماران با اختلال افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر تمایل به سوگیری ادراک و توجه در بازشناسی هیجانات دارند که می‌تواند یکی از دلایل مشکل در ارتباط بین فردی این بیماران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the recognition of basic and complex emotions (audio and video) among people with major depressive disorder, general anxiety disorder and normal people

نویسندگان [English]

  • Karim Babaei Nadinelouie 1
  • Marzie Sattari 2
1 Ph.D. in Psychology, Uremia University, Uremia, Iran
2 Student of M.A. in General Psychology, Azad University of Ahar, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the recognition of basic and complex emotions (audio and video) among people with major depressive disorder, general anxiety disorder, and normal people. The method of this research is descriptive and ex post facto and study population included all patients with major depression disorder and general anxiety referring to Tabriz's health centers in 2017. Twenty-five people were selected by through a purposive sampling for each group and 25 normal people were selected for matching with these groups. To collect information, the International Affective Picture System (IAPS) and the Cambridge Mindreading Face-Voice Battery (CAM) were used. And data were analyzed by using descriptive indicators and Multivariate and univariate analysis of variance. The results showed that depressed people had more problems in identifying basic and complex emotions than in normal people. There was a significant difference between people with general anxiety disorder and normal people in terms of recognition of basic and complex emotions. Another finding of the study indicated a greater destruction of emotional recognition among people with depressive disorder than those with a generalized anxiety disorder. The findings of this study indicated that individuals with major depression and anxiety tend to bias perception and attention in the recognition of emotions, which can be one of the reasons for the problem of interpersonal communication between these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Major depression
  • general anxiety
  • emotions recognition
  • basic emotions
  • complex emotions
بابایی نادینلویی، کریم؛ میکائیلی منیع، فرزانه؛ احمدی، عزت‌الله؛ عیسی‌زادگان، علی و صفاری‌نیا، مجید (1397). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون ذهن‌خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 13(50)، 197-175.

موسویان، الهام (1393). بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسی حالات هیجانی در چهره. فصلنامه اندیشه و رفتار درروان‌شناسی بالینی، 8(31)، 46-37.

موسویان، الهام و هادیان‌فرد، حبیب (1392). بررسی نقش بازشناسی هیجان در چهره به‌عنوان
عملکردی مستقل از کارکردهای شناختی در افراد مبتلابه اسکیزوفرنیا. تازه‌های علوم شناختی، 15(4)، 8-1.